W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możesz zrezygnować z zakupu, nie podając przyczyny:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38) Towary personalizowane nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży kupujący odsyła towar na swój koszt, a sprzedający zwraca całkowity koszt zakupionego towaru oraz koszt najtańszej ustalonej przez Sklep przesyłki.

W przypadku rezygnacji z zakupu prosimy wypełnić formularz reklamacyjny i odesłać jego skan na adres kontakt@paperworld.pl

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).